Анализ и планиране

анализ на проекта

Първоначалната среща е много важна. По време на нея се запознаваме с имота и възложителя и провеждаме разговор, за да определям нуждите на тези, които ще използват имота. Оглед на имота трябва да бъде проведен задължително заедно с възложителя. Ако се налага срещата да се проведе дистанционно (например защото възложителят е в чужбина), можем да ползваме различни помощни средства като въпросници, скици и снимки от възложителя и т.н.

От анализа на информацията, която сме получили по време на срещата, сме в състояние да определим обхвата на работата, клиентските изисквания, съществуващите ограничения и бюджета за изпълнение. Това е основата за изготвянето на оферта за интериорно проектиране.

В рамките на 1 седмица след първоначална среща и оглед на обекта ще получите индивидуална оферта, в която ще бъдат посочени:

  • Обхват на заданието (видове дейности, частите от имота, които ще бъдат включени),
  • Работни етапи и срокове за изпълнение,
  • Стойност на изработката (само за проектантската дейност).
YO INTERIOR

Искате нов интериор?
Обадете ни се! Ние ще се погрижим за всичко.
+359 877 977 701