Идеен проект

идеен проект
Форма, цвят и стил

Идейният проект е основната и най-творческа част на интериорния дизайн. Той включва анализ на съществуващите помещения и изработването на цялостна концепция за решението на интериора. Целта на проектирането като цяло е да се планират предварително и максимално точно всички детайли, за да не се налагат впоследствие непрекъснати изменения и разрешаване на проблеми по време на изпълнението.

Чрез идейния проект представяме нагледно концепцията ни за крайния резултат, към който ще се стремим и получаваме потвърждение, че правилно сме интерпетирали вашите изисквания към интериора. С идейния проект ще ви предложим варианти за функционално разпределение и комп озиционно разположение на елементите на интериора на база вашите изисквания, стандартите и добрите практики на интериорния дизайн. Ще дадем предложения за цветови решения, видове и стилистика на мебелите и осветлението, оформлението на подове, стени и тавани, и всички други детайли, свързани с визията на интериора. В него ще ви препоръчаме дали е необходимо и възможно премахване или допълнително изграждане на отделни стени, преместване на врати и други изменения в архитектурата.

Идейният проект може да бъде представен чрез скици, чертежи, перспективни рисунки, фотоколажи, цветни композиции и тримерни визуализации на помещенията. Всички те имат за цел да получите максимално добра представа за дизайнерската идея.

YO INTERIOR

Искате нов интериор?
Обадете ни се! Ние ще се погрижим за всичко.
+359 877 977 701