Авторски надзор

разработкас на проект

Изпълнението на интериорния проект се извършва от различни видове специалисти, които трябва да работят планирано и съгласувано. За да протече изпълнението както е предвидено и резултатът да съответства на проектираното, ние упражняваме контрол върху най-важните дейности, свързани с изпълнението. В зависимост от договореното, управлението на реализацията може да включва различни дейности, например: подбор на изпълнители, изготвяне на работен график за изпълнение на проекта, организация на доставките, провеждане на консултации с изпълнителите, контрол на място за качеството на изпълнение и съгласуване на корекции при възникнали проблеми или необходимост от промяна.

При желание от ваша страна можем да предложим цялостно обслужване, което ще ви освободи от всякакви ангажименти по реализацията на проекта, освен приемането на изработката на определени етапи.

YO INTERIOR

Искате нов интериор?
Обадете ни се! Ние ще се погрижим за всичко.
+359 877 977 701